Ja, laadpalen in parkeergarages zijn veilig

Er bestaan heel wat misverstanden over het opladen van elektrische auto’s. Zo denken sommige mensen dat laadpalen in parkeergarages een groot brandrisico vormen. Dat is helemaal niet waar. Ondergronds laden is perfect veilig – mits de installatie op een correcte manier gebeurt.

Ongerustheid over brandgevaar

Veel verenigingen van appartementseigenaars (VvE’s in Nederland of VME’s in België), verbieden de installatie van laadpalen in ondergrondse parkeergarages. Ze stellen zich vragen bij de veiligheid van lithium-ion accu’s, ongeschikte kabels en storingen in het laadstation. Is die schrik gegrond?

Niet echt…

Uit onderzoek van een Noors studiebureau blijkt dat het opladen in een parkeergarage niet leidt tot een grotere kans op brand.

Jaarlijks zijn er in Nederland gemiddeld vijf branden in ondergrondse parkings. Geen enkele hiervan werd veroorzaakt door een elektrische auto of laadpaal.

Complexere brandbestrijding

Stel dat het toch misgaat, wat dan?

De brandbestrijding van een elektrische auto is anders dan een model op benzine of diesel. De brand ontwikkelt trager, met veel hittepieken. Daarnaast komen er meer giftige gassen vrij. Voor het blussen is een langdurige besproeiing met water nodig.

De vraag is of deze complexe brandbestrijding lukt in een ondergrondse parkeergarage.

Veilig opladen in parkeergarages

Enkele best practices om het brandrisico te verkleinen:

  • Laat de plaatsing over aan een erkend installateur (zoals TSG).
  • Zet de laadstations zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang van de parkeergarage om de afvoer van een brandend voertuig te vergemakkelijken.
  • Voorzie een aanrijbeveiliging.
  • Gebruik enkel goedgekeurde laadkabels (bij laadpunten zonder vaste kabel).
  • Gebruik geen beschadigde kabels.
  • Plaats laadpalen onder afvoerkanalen.
  • Installeer rook- en koolmonoxidemelders voor een snelle branddetectie.

Ouderwetse regelgeving

Momenteel loopt de wetgeving omtrent brandveiligheid in parkeergarages achter op de realiteit. De meeste regels stammen uit 2012, toen er amper sprake was van elektrische auto’s. Een update is dus noodzakelijk.

Nieuwe Europese richtlijn

Er is een Europese richtlijn voor het aantal laadpalen dat een appartementsgebouw moet hebben.

Bij een nieuwbouwcomplex met minstens tien parkeerplaatsen moet elke plaats een voorziening hebben voor de installatie van een laadpaal. Bij ingrijpende renovaties geldt dezelfde regel. Bestaande appartementen met meer dan twintig parkeerplaatsen moeten vanaf 2025 minimaal één laadpunt hebben.